Sigurnosni sklop za el. kotlove

Ovaj sigurnosni sklop je moguće povezati na električne kotlove bilo kog proizvođača. Ovaj proizvod je proizašao iz naših električnih kotlova u koje mi fabrički ugrađujemo ovu sigurnosnu komponentu. Njegova uloga je da na svaku nepravilnost u radu prekine dovod sve tri faze u napajanje kotla i samim tim onemogući dalji rad i eventualne veće havarije. Ovu automatiku je najlakše povezati u naše kotlove jer je fabrički pripremljena automatika. Ovakva vrsta zaštite je na zapadu obavezna i tamo se nemože dobiti potreban atest za prodaju i ugradnju uređaja bez ovakve zaštite.