Relulator broja obrtaja RBO za klimatizaciju

Regulator RBO 1103 namenjen je za regulaciju napona kod AC potrošača do 500W. Osnovna namena mu je regulacija brzine motora za ventilaciju u klimatizaciji. Može se koristiti i za:

  • Regulaciju osvetljenja kod sijalica sa užarenim vlaknom.
  • Regulaciju osvetljenja kod halogenih sijalica.
  • Regulaciju snage električnih grejača.
  • Regulaciju brzine kod asinhronih monofaznih motora.
  • Regulacija brzine kod sinhronih motora.
  • Regulacija brzine kod kolektorskih monofaznih motora.

RBO reguliše napon u opsegu od 50-100% nazivne vrednosti podešavanjem ugla paljenja triaka.