GSH uredjaj

Specijalizovana automatika za kontrolu rada kotlova na čvrsto gorivo i povezivanje sobnog termostata na isti. Jedinstveno rešenje realizovano kvalitetnim komponentama omogućuje krajnjem korisniku veći komfor grejanja sa kotlovima na čvrsto gorivo. Automatika upravlja pumpom kada sobni termostat zahteva grejanje prostora ali u isto vreme i održava radnu temperaturu u kotlu u granicama preporučenog. Drugim rečima štiti kotao od ekstremno niskih i visokih radnih temperatura. Donosi uštedu u grejanju i obezbeđuje bezbedan rad kotla. Zadovoljni korisnici ovog uređaja kažu da se u praksi pokazalo kao jedno loženje dnevno manje.