EL. KOTLOVI PODNI velike snage od 60kW do 300kW i više

Kotlovi snage preko 60kW se rade po potpuno drugačijim standardima. Za takve kotlove potrebno je osiguranje svakog grejača posebno, svakog kontaktora i kompletne automatike, preko koje se vrši upravljanje kotlom. Standardi su veoma strogi i kod uvođenja napojnog kabla u uređaj. Svakom kablu mora da se obezbedi odgovarajući držač koji će adekvatno učvstiti kabl u kotlu. Kompletna automatika mora da bude montirana na tablu od pertinaksa koji je ne goreći. Takođe su i priključci na hidrauličnu instalaciju definisani gore pomenutim standardima.

Svi ti zahtevi su u kotlovima velike snage koje smo u zadnjih 18 godina proizveli su u potpunosti ispoštovani. Za sve to vreme eksploatacije na nijednom od kotlova nismo imali niti najmanju intervenciju. Pouzdane komponente čiji siguran rad garantuju imena njihovih proizvođača garantuju i siguran i dug vek kotla.

Najveći kotao koji je proizveden u našoj kući je snage 300kW i bio je namenjen za zagrevanje sanitarne vode. Što znači da su i neki malo ozbiljniji zahtevi po pitanju radnog pritiska ispoštovani.

Veoma su primamljivog dizajna i odlikuju se veoma pristupačnim komponentama koje su potrebne za povezivanje istih na elektro ili hidrauličnu instalaciju. Možemo se pohvaliti da se naši kotlovi nalaze u veoma poznatim objektima širom bivše Jugoslavije. Ovom prilikom navešćemo samo neke od tih objekata:

  • DELTA CITI - Beograd (zagrevanje prostora)
  • Belwill - Beograd (zagrevanje sanitarne vode)
  • Merkator - Niš (zagrevanje prostora)
  • Tempo objekti - Srbija (zagrevanje prostora)
  • METRO objekti - Srbija (zagrevanje prostora)
  • Gradski bazen u Podgorici - Crna Gora (grejanje vode u olimpijskom bazenu - instalirana su 4 kotla snage po 126kW)
  • Kolubara - Srbija (zagrevanje prostora - 2 kotla po 200kW)
  • Medi Farm - Beograd (El.kotao 200 + 260kW)
  • Bazen hotela u Budvi - Crna Gora ( El.kotao sa procesorskim upravljanjem 200kW - 2 komada)
  • Gradski stadion Skoplje - Makedonija (El.kotao 600kW - 2 komada